Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Opieka wytchnieniowa

Utworzono dnia 04.04.2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje, że Gmina Jastrzębia przystąpiła do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

czytaj dalej... na temat: Opieka wytchnieniowa

Życzenia

Utworzono dnia 27.03.2024

„Noc wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”
(św. Jan Paweł II)

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Jastrzębia Bożego pokoju i radosnego Alleluja!, także wzroku, który sięga daleko poza to, co dyktuje świat. Niech wszelka radość Zmartwychwstanie a smutek zostanie uzdrowiony.

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

czytaj dalej... na temat: Życzenia

Nabór na stanowisko Referent ds. Świadczeń Rodzinnych

Utworzono dnia 26.03.2024

Jastrzębia, dnia 26.03.2024 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Świadczeń Rodzinnych 

czytaj dalej... na temat: Nabór na stanowisko Referent ds. Świadczeń Rodzinnych

Tulipany w Klubie Senior+

Utworzono dnia 20.03.2024

„Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, wiosna znów nam ubyło lat, wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy (…)”, a w Klubie Seniora w Mąkosach Starych rozkwitły tulipany oraz inne kwiaty i to za przyczyną seniorów, a nie wiosny. Dzięki uczestnikom Klubu w świetlicy widać już zbliżającą się wiosnę.

czytaj dalej... na temat: Tulipany w Klubie Senior+

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Utworzono dnia 27.02.2024

GMINA JASTRZĘBIA w roku 2024 realizuje Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

czytaj dalej... na temat: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Utworzono dnia 20.02.2024

Informujemy, że od marca 2024 Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Punkt czynny:

 w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 10.00-14.00 pokój nr 2

Szczegółowych informacji udzielają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi tel. 48 384 05 05

czytaj dalej... na temat: Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Utworzono dnia 19.02.2024

23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Celem tego dnia jest szerzenie świadomości na temat depresji i zachęcanie osób do podjęcia leczenia.

Depresja jest bardzo podstępną i wyniszczającą chorobą z zaburzeniami nastroju. Pomimo tego, że jest bardzo powszechną chorobą, nadal jest stygmatyzowana, a pacjenci wstydzą się szukać pomocy. Depresja jest uleczalna, choć może nawracać.

Depresja jest chorobą neutralną pod względem płci, wieku, rasy i pochodzenia. Depresja dotyka kobiety, mężczyzn, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież.
U dzieci i młodzieży depresja ma nietypowy przebieg, a częstość występowania w tej grupie wiekowej gwałtownie wzrasta.

czytaj dalej... na temat: 23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Całodobowe schronienie dla osób bezdomnych

Utworzono dnia 08.02.2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi  informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług całodobowego schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Jastrzębia, świadczone będą przez:

 Stowarzyszenie ALTER-EGO, ul Wiślana 7, 05-077 Warszawa - Wesoła  

czytaj dalej... na temat: Całodobowe schronienie dla osób bezdomnych

Świadczenie wspierające

Utworzono dnia 25.01.2024

opiekadla.pl

Utworzono dnia 24.01.2024

Nowo powstały portal branżowy dla opiekunów, opiekunek oraz dla osób poszukujących opieki dla swoich bliskich, jak i mienia. Jeśli szukasz opieki, jeśli oferujesz opiekę zostaw swoją ofertę na opiekadla.pl

czytaj dalej... na temat: opiekadla.pl

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Utworzono dnia 10.01.2024

Informujemy, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Punkt czynny:

 w każdy drugi i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 13.00-15.00, pokój nr 2

Szczegółowych informacji udzielają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi tel. 48 384 05 05

czytaj dalej... na temat: Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 09.01.2024

Dodatek osłonowy przysługuje:

•    osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100,00 zł;

•    osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę. 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
 i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024r.

czytaj dalej... na temat: Dodatek osłonowy

Zostań rodziną wspierającą

Utworzono dnia 05.01.2024

Zostań rodziną wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

czytaj dalej... na temat: Zostań rodziną wspierającą

Usługi opiekuńcze w gminie Jastrzębia

Utworzono dnia 05.01.2024

W dniu 1.09.2023 r.  rozpoczął się drugi etap realizacji projektu dotyczący zachowania trwałości projektu, który będzie trwał do 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje o gotowości kontynuowania świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących tego typu wsparcia na zasadach zgodnych z zapisami ustawy o pomocy społecznej. Oznacza to, że mieszkańcy gminy Jastrzębia potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mają możliwość zgłoszenia się do Ośrodka
z wnioskiem o przyznanie usług opiekuńczych. 
Aktualnie Ośrodek świadczy us

czytaj dalej... na temat: Usługi opiekuńcze w gminie Jastrzębia

ZAŁĄCZNIKI: