Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny - nowy okres świadczeniowy 2022/2023

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje, że wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 przyjmowane są:

- od dnia 01.07.2023 r. w formie elektronicznej,

- od dnia 01.08.2023 r. w formie tradycyjnej.

Od nowego okresu świadczeniowego, tj. od dnia 01.10.2023 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwać będą, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł.

Z kolei w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy ww. kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Natomiast jeżeli wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona ww. sposób będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.

Terminy składania i realizacji wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  • jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października 2023 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2023 r.
    do 30 września 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 r. 
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada
    2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2024 r. (bez wyrównania za październik 2023 r.)
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28.02.2024 r. (bez wyrównania za październik i listopad 2023 r.)