Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023

Utworzono dnia 23.02.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi realizuje program pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023. Wszystkich zainteresowanych taką formą pomocy serdecznie zapraszamy. Wnioski należy składać w GOPS w Jastrzębi, Jastrzębia 119,  pokój nr 3, w godzinach pracy Ośrodka.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym.

Dzięki zatrudnieniu i pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wymagającej wsparcia można uzyskać:

 1. poprawę jakości życia osoby niepełnoprawnej, w szczególności poprzez umożliwienie jej jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osoby niepełnosprawnej oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Rodzaj zadań

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Na realizację Programu Gmina Jastrzębia otrzymała kwotę 18 150,00 zł.

Podstawa prawna Programu

Na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)