Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych mieszkańców powiatu radomskiego

Utworzono dnia 07.03.2022

Projekt nr 1 - „Mazowieckie Centrum Aktywizacji”

Bezpłatny kurs na „Spawanie metodą TIG 141”

- czas trwania kursu 120 godzin,

Uczestnicy mają zapewnione:

- stypendium szkoleniowe w wysokości 890 zł,

- wyżywienie podczas zajęć oraz płatne 3-miesięczne staże zawodowe,

- spotkania z radcą prawnym,

- spotkanie z doradcą zawodowymi i psychologiem,

- spotkania z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

Kryteria, które należy spełnić, by wziąć udział w kursie:

- wiek powyżej 18-roku życia,

- być  osobą niepracującą,

- być osobą znajdującą się w trudnej sytuacji rodzinnej,

- być osobą korzystającą z POPŻ,

- być osobą z niepełnosprawnością,

- być osobą korzystającą ze świadczeń Pomocy Społecznej.

Projekt nr 2 - „Młodzi Liderzy!”

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat:

1. Operator wózka widłowego z elementami pracy w magazynie /min. 80 h/

2. Spawanie metodą MIG 131 lub Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  Mag 135  153/145h

Uczestnicy mają zapewnione:

- stypendium szkoleniowe 9,60 zł za godzinę,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla osób mieszkających poza Radomiem,

- zwrot w wysokości kosztu biletu na autobus,

- catering na szkoleniu kiedy jest dziennie 8 h.

Uwaga! Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy mają  dwa spotkania z doradcą zawodowym. 

Zasięg realizacji obydwu projektów: m. Radom i powiat radomski.

 

Osoba do kontaktu:
Mateusz Kwaśnik
Centrum Kształcenia Zawodowego, Radom ul. Saska 4
mkwasnik@zdz.kielce.pl
tel. 48 36 235 08