Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Utworzono dnia 07.03.2022

Firma Mersey Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Szansa dla aktywnych! Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr  RPMA 09.01.00-14-g821/20. 

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez 160 osób, w tym 96 kobiet i 64 mężczyzn z grupy docelowej oraz uzyskanie kwalifikacji przez minimum 101 osób, w tym 61 kobiet i 40 mężczyzn, dorosłych, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zjawiskiem ubóstwa z powiatu kozienickiego, szydłowieckiego, radomskiego i przysuskiego do 31.07.2023r. 
 
Projekt oferuje staże pracy, stypendia, pomoc indywidualną psychologa i doradcy zawodowego oraz pośrednictwo pracy.
 
 

ZAŁĄCZNIKI: