Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Projekt pn. „Bezpiecznie – zdrowo – serdecznie- usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”

Utworzono dnia 05.04.2022

Pomaganie może przybrać wiele form. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Jastrzębia niesie pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt pn. „Bezpiecznie – zdrowo – serdecznie- usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” rozpoczął się w maju 2021 roku. Minęło już jedenaście miesięcy niesienia wsparcia w ramach, którego osoby z problemami zdrowotnymi i starsze korzystają z pomocy opiekunek środowiskowych, a ich bezpośredni opiekunowie otrzymują wsparcie psychiczne.

Dlaczego jest bezpiecznie?

Każdy uczestnik projektu w ramach zawartej z nim umowy otrzymał również opaskę życia, która przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Opaska posiada przycisk SOS. Jeśli osoba używająca opaski czuje się źle, jeśli potrzebuje pomocy lub jest w niebezpieczeństwie może nacisnąć przycisk. Po naciśnięciu wysłany jest komunikat do ratownika z Telecentrum, który odbiera informację o zaistniałym problemie. Jeśli osoba upadnie lub zemdleje to opaska wydaje też komunikat „Uwaga wykryto podejrzenie upadku”, i następuje połączenie głosowe z ratownikiem.

Ponadto wszyscy uczestnicy, zgodnie z indywidualnym planem pomocy, są odwiedzani przez opiekunów środowiskowych przynajmniej kilka razy w tygodniu, a niektórzy każdego dnia. Dzięki systematycznej obecności osoby wspierającej w czynnościach codziennych i pielęgnacyjnych u wielu osób zmniejszyło się poczucie samotności i niepokoju, a znacznie poprawił się nastrój oraz przybyło optymizmu.

Głównym zadaniem osoby wykonującej usługi opiekuńcze jest pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych. To właśnie opiekunka środowiskowa doradza mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego, a także – zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba – kontaktuje się z odpowiednimi instytucjami w celu rozwiązania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych oraz prawnych.

Dlaczego jest zdrowo?

Wśród wielu zadań należących do zakresu czynności opiekuna osoby niepełnosprawnej znajdują się takie jak monitorowanie przyjmowania zaleconych przez lekarza leków, umawianie, w zależności od potrzeb, wizyt u lekarza lub ułatwianie wykonywania zleconych badań, a także realizowanie recept. Niezwykle istotne jest samo spotkanie z osobą chorą, rozmowa z nią, umożliwienie wyjścia na spacer pod opieką drugiej osoby. Opiekun jest również ważnym łącznikiem osób potrzebujących pomocy z rodziną, znajomymi, lokalnym i dalszym środowiskiem.

Czy jest serdecznie?

Prawie każdy z Uczestników wyczekuje na przyjście opiekuna środowiskowego z nowymi planami dotyczącymi porządków, pomysłu na posiłek, zrobienia zakupów czy załatwienia drobnych spraw urzędowych. Wiele osób mówi o radości płynącej z obecności opiekunów, z rozmowy z nimi, z ich serdecznego podejścia. Uczestnicy mówią, że w ich życiu jest mniej samotności, a więcej nadziei. Poprawiło się nie tylko samopoczucie samych odbiorców usług, ale także członków rodzin, którzy są spokojniejsi o swoich bliskich podczas nieobecności i wiedzą, że zostawiają ich w dobrych rękach.

Każde pogorszenie się stanu zdrowia i pobyt w szpitalu podopiecznego łączy się z troską i niepokojem opiekuna. Były sytuacje, które od opiekunów wymagały zachowania zimnej krwi i natychmiastowej reakcji, aby zdążyć uratować życie. Zdarzyło się, że musieliśmy ze smutkiem pożegnać na zawsze kilka osób i to niezwykle poruszyło opiekunów, którzy już zdążyli poznać swoich podopiecznych, nawiązać bliższą relację i związać się z nimi. Były łzy, pozostał smutek.

Opiekunowie świadczący pomoc mieszkańcom gminy Jastrzębia są przede wszystkim empatyczni, dojrzali emocjonalnie i społecznie, a także wrażliwi na krzywdę innych. Opiekun środowiskowy czerpie przyjemność z pomocy innym i dzięki temu udaje mu się sprawić, że życie podopiecznych, którymi się zajmuje, jest łatwiejsze i szczęśliwsze.

Bezpośrednie korzyści dla Uczestników projektu to:

  • 8257 godzin zrealizowanych usług opiekuńczych w rozliczeniu do końca lutego 2022r.,
  • 87 godzin porad psychologicznych dla bezpośrednich opiekunów osób wymagających stałej opieki,
  • rzeczywista liczba odbiorców usług to 31.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.