Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Projekt socjalny ,,Jak załatwić sprawę w urzędzie?"

Utworzono dnia 30.03.2022

 Projekt socjalny pt. „Jak załatwić sprawę w Urzędzie?” zakłada  pomoc klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi oraz mieszkańcom Gminy Jastrzębia w pobraniu i wypełnianiu wniosków z zakresu pomocy społecznej i innych instytucji współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Realizacja niniejszego projektu będzie dla Klientów dużą pomocą, która umożliwi im w późniejszym czasie samodzielnie wypełniać wszelkie wnioski zarówno papierowe jak i online.

Projekt skierowany będzie dla wszystkich mieszkańców Gminy Jastrzębia, którzy będą potrzebować pomocy w wyżej wymienionym zakresie obejmując instytucje takie jak:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Urząd Gminy,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Powiatowy Urząd Pracy,
  • Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności,
  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
  • oraz inne.

Pomoc w realizacji spraw urzędowych udzielana będzie mieszkańcom Gminy Jastrzębia w wieku od 18 r. ż. w okresie od 01.04.2022r do 30.09.2022r.

 

Соціальний проект «Як вирішити справу в Офісі?» передбачає надання допомоги клієнтам комунального центру соціального захисту в Ястшембі та мешканцям ґміни Ястшембі у зборі та заповненні заяв у сфері соціальної допомоги та інших установ, які співпрацюють з комунальним центром соціального захисту. Реалізація цього проекту стане великою підмогою для клієнтів, що дозволить їм пізніше самостійно заповнювати всі заявки, як паперові, так і онлайн.

Проект буде розрахований на всіх мешканців ґміни Ястшембе, які потребуватимуть допомоги у вищезгаданому обсязі, включаючи такі установи, як:

• Центр соціальної допомоги,

• Муніципальний офіс,

• Соціальна безпека,

• Фонд соціального страхування сільського господарства,

• Повітове бюро праці,

• Повітова група з розгляду інвалідності,

• Психолого-педагогічні консультації

• та інші.

Допомогу у виконанні службових справ надаватимуть мешканцям ґміни Ястшембя віком від 18 років. в період з 04.01.2022 по 30.09.2022

 

 

Ulotka informacyjna

Utworzono dnia 30.03.2022, 08:45