Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Pracownicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Jastrzębia 119


26-631 Jastrzębia
48 312 14 23, 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

NIP 7962489367

REGON 672771613

 

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Marzena Zawadzka Hernik

 

Kierownik GOPS

 

Pracownik

Rejon

Miejscowości i zadania

Anna Kuczyńska

 Pracownik socjalny

 

I

Zadania związane z realizacją ustawy o pomocy społecznej.

Teren gminy Jastrzębia: Kol. Lesiów, Wola Goryńska, Wólka Lesiowska, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare, Lewaszówka, Bartodzieje, Brody.

Monika Rutyna

Pracownik socjalny

 

II

Zadania zwiazane z realizacją ustawy o pomocy społecznej.

Teren gminy Jastrzębia: Lesiów, Dąbrowa Jastrzębska, Wolska Dąbrowa, Goryń, Olszowa, Wola Owadowska.

Zadania związane z Programem Posiłek

w szkole i w domu oraz koordynacja współpracy z bankiem żywności

Wioleta Wójtowicz

 Pracownik socjalny

 

III

Zadania związane z realizacją ustawy o pomocy społecznej.

Teren gminy Jastrzębia: Jastrzębia, Owadów, Wojciechów, Kozłów, Dąbrowa Kozłowska.

Zadania związane z realizacją ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Milena Krajewska

 Asystent rodziny

 

Zadania związane z realizacją:

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Anna Sygocka

Inspektor

 

Obsługa sekretariatu;

Zadania związane z realizacją:

 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - koordynacja;
 • ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

 

Anna Wieteska

Referent

 

 

Zadania związane z realizacją:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawy o dodatku osłonowym;
 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
 • ustawy prawo ochrony środowiska - wydawanie zaświadczeń w ramach programu "Czyste Powietrze";

Monika Machnio

Referent

Zadania związane z realizacją:

 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawy o dodatku osłonowym.

Dorota Borowska

Referent

Zadania związane z realizacją:

 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Małgorzata Skrzyńska

Kierownik Klubu Senior+

Zarządzanie jednostką.

 

W sprawach wniosków i skarg

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jastrzębi przyjmuje

w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 13:00

 

Pracownicy socjalni przyjmują:

Poniedziałek w godzinach: 08:00 - 11:00 oraz 15:00-16:00

Wtorek – piątek w godzinach: 7:00-10:00 oraz 14:00-15:00

W pozostałych godzinach praca w terenie.