Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Program Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi uprzejmie informuje, że Prezydent Rzeczpospolitej Polski podpisał 21 października 2021 r. ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Na mocy zmian od 2022 roku obsługą świadczenia wychowawczego zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Dotychczasowa forma realizacji świadczenia również się zmieni. Wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawców numer rachunku bankowego. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Począwszy od niej Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia. Od 1 lutego 2022 r. przyjmować będzie również wnioski na kolejne okresy świadczeniowe. Wypłatą świadczeń przyznanych do 31.05.2022 r. zajmować się będą gminy.

Uwaga

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie tj. w okresie do 31.05.2022 r. – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi.