Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Pomoc psychologiczna

Bezpłatna pomoc psychologa

W ramach profilaktyki wobec zjawiska przemocy domowej zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem. Celem spotkań jest diagnoza sytuacji i pomoc w ustaleniu najbliższych kroków na drodze do poprawy. Pomagamy ustalić potrzeby klienta, proponujemy kolejne działania – zawsze w odniesieniu do indywidualnej specyficznej sytuacji.

Pomagamy osobom uwikłanym w przemoc oraz świadkom.

Psycholog przyjmuje w trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 - 19:00  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jastrzębia 119.

Ze względu na duże zainteresowanie obowiązują wcześniejsze zapisy u pracowników socjalnych w pokoju nr 3 lub pod nr tel. 48 312 14 23 wew. 21

 

Informator danych teleadresowych instytucji i podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  1. Mazowieckie Stowarzyszenie terapii i readaptacji społecznej MASTERS ul. Struga 1,
    26-600 Radom, tel. 663-367-089.
    W ramach swojej działalności Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie, prowadząc działalność edukacyjną, warsztatowo-szkoleniową, opracowując i realizując programy terapeutyczne, profilaktyczne dla osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin. Stowarzyszenie realizuje również program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7,
    26-600 Radom, tel. 48 38-15-070, 48 38-15-071
    świadczy bezpłatne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne dla osób zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego, po uprzednim umówieniu się osobistym lub telefonicznym.

Poradnictwo psychologiczne w dniach:

- poniedziałek od 8:00 do 16:00;

- odwtorku do piątku od 7:30 do 15:30;

Poradnictwo prawne:

- każda pierwsza i trzecia środa miesiąca w godzinach od 13:30 do 15:30.