Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy)  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą:

- od dnia 01.07.2019 r. w formie elektronicznej,

- od dnia 01.08.2019 r. w formie tradycyjnej.


Terminy składania i realizacji wniosków o świadczenia rodzinne

 

  • jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2019 r. do 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r. 

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29 lutego 2020 r.